E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Obaveštenje o seči rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda na teritoriji Opštine Sjenica

Obaveštavaju se vlasnici nepokretnosti u MZ Vapa, Gonje, Klanica, Lopiže i Sjenica će AD „EMS“ područje prenosnog sistema Valjevo počinju sa radovima na seči rastinja u zaštičenom pojasu dalekovoda.