E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Posao za saradnike na projektu REINTEGRACIJA- podrška održivoj (re)integraciji

Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet- Sandžak”, u saradnji sa Opštinom Sjenica, raspisuje Javni poziv za rad u inkluzivnom timu koji realizuje program psihosocijalne i obrazovne podrške povratnicima, ali i drugim ciljnim grupama u okviru programa REINTEGRACIJA- podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji.

U ovoj fazi Projekta biće organizovane radionice namijenjene predškolcima, osnovcima, studentima, odraslima i ženama i to iz sljedećih oblasti:
– radionica maternjeg jezika (srpski, bosanski, romski)
– radionica stranog jezika (njemački, engleski, francuski..)
– pomoć djeci u savladavanju školskog gradiva,
– kreativna radionica,
– prevencija prodičnog nasilja,
– sportska radionica,
– zdravstvena radionica,
– trgovina ljudima,
– položaj povratnika,
– informativna debata za odrasle,
– kulturne aktivnosti i ostale teme.

Sva lica zainteresovana za rad u inkluzivnom timu Projekta potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:
– Prijavu na Javni poziv
– Fotokopiranu ili skeniranu očitanu ličnu kartu
– Fotokopirani ili skenirani dokazi o obrazovanju
– Fotokopirani ili skenirani dokaz o zaposlenju ili nezaposlenosti
– CV- Biografija u zahtjevnom formatu
– Prijedlog programa psihosocijalnih i obrazovnih radionica u zahtjevnom formatu.

Javni poziv je otvoren od četvrtka 16 aprila i traje tokom cijele godine. Angažovanje će zavisiti od iskazanih potreba ciljnih grupa u toku godine dok traje poziv.

Za više informacija obratiti se Anidi Mujović na broj telefona 064/809 67 99, 020/741 633 ili e-mail: opstina@sjenica.rs,
Ili na link: merhamet-sandzak.org

Projekat RE!NTEGRATE fokusiran je na povratnike koji su državljani Republike Srbije i koji su dobrovoljno ili ne vraćeni u Srbiju iz Nemačke ili iz drugih zemlja. Opšti cilj projekta je jačanje mehanizama reintegracije i podrška povratnicima prema sporazumu o readmisiji u Srbiji, a sprovodi se u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Finansiran je sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru programa Engagement Global.