E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Predsjednik Opštine

Hazbo Mujović rođen je 9. maja 1965. godine, u selu Krće, opština Sjenica. Osnovnu školu završio je u Raždaginji, srednju školu u Sjenici, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Prištini, gde se 1993. godine zvanje dipl. ing. mašinstva.

 G-din Hazbo Mujović je bio odbornik u Skupštini opštine Sjenica od 1996. godine do 2000. godine, a u jednom periodu u toku 2000. godine je bio i predsjenik Skupštine opštine Sjenica (istovremeno i predsjednik opštine.) U periodu od 2000. do 2004. godine bio je direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vrela“ Sjenica, a od decembra 2010. godine do 19.06.2012. godine bio je na poziciji zamenika predsjenika opštine Sjenica.

error: :)