E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Sastanak predsjednika opštine Sjenica sa direktorkom Specijalnog rezervata prirode „Uvac”

Održan je radni sastanak predsjednika opštine Sjenica Muniba Mujagića sa v. d. direktorkom Rezervata „Uvac doo”  Miljkom Dučić. Sastanku su prisustvovali članovi Udruženja sportskih ribolovaca „Vapa” kao i drugi zainteresovani građani opštine Sjenica. Nakon završetka sastanka v. d. direktorka rezervata „Uvac doo” Miljka Dučić istaklq je da je održan konstruktivan sastanak i dogovorena dalja intenzivnija saradanja.
“Došla sam po pozivu predsjednika opštine Sjenica gospodina Muniba Mujagića kao i predsjednika Udružanja sportskih ribolovaca „Vapa” gospodina Safeta Ramovića, da razgovaram o temama koje su zajedničke za upravljača voda (Rezervat „Uvac doo”), lokalnu samoupravu i Udruženje sportskih ribolovaca „Vapa”.  Najvažnija tema o kojoj smo razgovarali bila je režim rekreativnog ribolova na rijeci Vapi i na Sjeničkom jezeru.  Dogovorena je buduća saradnja po svim pitanjima koja su vezana za aktivnosti u zaštićenom području i dogovoreno je da će ta saradnja biti intenzivnija, kao i da će se iznaći modeli za uključivanje civilnog sektora kao i građana sa teritorije opštine Sjenica.
Zahvaljujem se predsjedniku opštine Sjenica gospodinu Munibu Mujagiću, kao i predsjedniku Udrženja sportskih ribolovaca „Vapa”, gospodinu Ramoviću na pozivu za sastanak i izvinjavam se što ranije nisam bila u mogućnosti da se odazovem njihovim pozivima. Očekujemo u budućnosti kvalitetnu međusobnu saradnju na obostrano zadovoljstvo”.
Predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca „Vapa” iz Sjenice Safet Ramović  je nqkon satsnka kazao: „Na osnovu višegodišnjih problema koje trpe ribari i građani opštine Sjenica na vodama kojima upravlja Rezervat „Uvac doo” i nakon višegodišnjih pokušaja ostvarivanja kontakta sa Rezervatom i rješavanja nagomilanih problema iznio sam niz problema i pitanja koja tište građane Sjenice i sjeničke ribare:
1. Ribolov na rijeci Vapi (od strane Rezervata se donose zabrane ),
2. Upotreba čamaca za troling, broj tih čamaca i dani kojima je dozvoljen ribolov tim plovilima,
3. Upotreba čamaca sa benzinskim pogonom, zbog odluke da se mogu upotrebljavati samo plovila sa elektromotorima. Ta odluka je diskriminatorna a ona se ne odnosi na plovila sa teritorije opštine Nova Varoš,
4. Problemi oko poribljavanja,
5. Uništavanje ribljeg fonda, naglim spuštanjem nivoa vode na sjeničkom jezeru
6. Postavljanje prepreka i brana na jezeru u vidu sajli i buradi. 
Jednim dijelom komentara i odgovora od strane v. d. direktorke Rezervata „Uvac doo ” smo djelimično zadovoljni. Direktorka Rezervata je preuzela obavezu da da odgovor na sva pitanja, sa kojima nismo zadovoljni. Dala je obećanje da će nas o rješenju istih obavijestiti u ponedeljak, 01. 03. 2021. godine putem telefona, a nakon toga i pismenim putem. To je važno zbog daljih aktivnosti ribolovaca. Takođe, izražavam veliku zahvalnost predsjedniku opštine Sjenica, gospodinu Munibu Mujagiću i predsjedniku Skupštine opštine Sjenica, gospodinu, prof. dr. Rejhanu Kurtoviću na organizovanju ovog sastanka, kao i na njihovoj angažovanosti u rješavanju naših nagomilanih problema”.
Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić je nakon završenog sastanka istaknuo : “Opština Sjenica želi da promijeni stanje u kome do sada nije aktivno učestvovala kada su ineteresi  njenih građana u pitanju, a po osnovu Rezervata prirode Uvac. Mi želimo aktivno učešće u organima upravaljnja Rezervata, na način da imamo najmanje dva naša legitimna predstavnika, i to jednog predstavnika ispred lokalne samouprave, koji će se prevashodno baviti odnosima u turizmu i jedan predstavnik ispred Udruženja sportskih ribolovaca „Vapa”, kao jednog od naših najbrojnih udruženja građana. Na taj način želimo da prevaziđemo jedno nedopustivo stanje u kojem smo mi pasivni posmatrači. U tom smislu uputit ćemo Vladi Republike Srbije da promijeni osnivačka akta i nama dodijeli veću ulogu u odlučivanju koja nam i pripada.”