E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Skupština opštine

Skupština opštine Sjenica predstavlja najviši zakonodavni organ. Kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut opštine, odluke i druge opštinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika Opštinske uprave i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, zamenika predsjednika i sekretara skupštine), donosi poslovnik o svom radu, Odluku o simbolima opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima. U skladu sa svojom teritorijalnom organizacijom, broja mesnih zajednica i brojem stanovnika, Skupština opštine Sjenica broji 39 odbornika.

PREDJSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Prof. dr. Rejhan Kurtović

ZAMENIK PREDJSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Veroslav Karličić

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Svetolik Vukašinović

 

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

 1. Rejhan Kurtović – Predsjednik Skuštine opštine Sjenica
 2. Munib Mujagić – Akademik Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja (SPP)
 3. Fadil Nikšić
 4. Ersin Malićević
 5. Sanela Halković
 6. Mersija Brbutović
 7. Selvir Bilalović
 8. Nusret Nuhović
 9. Berina Ćućović
 10. Mirsad Hodžić – SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin
 11. Kaso Avdović
 12. Mahmut Feković
 13. Memnuna Ćatović
 14. Ilda Šoljanin
 15. Mustafa Baltić
 16. Esad Hodžić
 17. Amel Papić
 18. Raza Mahmutović
 19. Dženeta Biševac
 20. Nermin Kamberović – „EVROPSKA SJENICA – RASIM LJAJIĆ“
 21. Senad Mahmutović
 22. Samina Bronja
 23. Zijah Spahović
 24. Adelisa Latović
 25. Dženita Papić
 26. Dinel Eminović
 27. Gavrilo Vranić – ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 28. Momir Kovačević
 29. Zdenko Kočović
 30. Rada Vulović
 31. Dušica Krasić
 32. Aldin Kurtović – GG „BEZ DISKRIMINACIJE – ALDIN DINO KURTOVIĆ“
 33. Nermin Ljajić
 34. Mulka Zornić
 35. Aldisa Vrcić
 36. Jugoslav Pajević
 37. Gordana Babić – IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 38. Radoslav Radević
 39. Veroslav Karličić – Grupa građana ZAJEDNO

SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE