E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Skupština opštine

Skupština opštine Sjenica predstavlja najviši zakonodavni organ. Kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut opštine, odluke i druge opštinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika Opštinske uprave i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, zamenika predsjednika i sekretara skupštine), donosi poslovnik o svom radu, Odluku o simbolima opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima. U skladu sa svojom teritorijalnom organizacijom, broja mesnih zajednica i brojem stanovnika, Skupština opštine Sjenica broji 39 odbornika.

PREDJSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Prof. dr. Rejhan Kurtović
E-mail: dr.rejhan.kurtovic@gmail.com

 

ZAMENIK PREDJSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Veroslav Karličić

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

Svetolik Vukašinović

 

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

 1. Rejhan Kurtović – Predsjednik Skuštine opštine Sjenica
 2. Fadik Nikšič Akademik Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja (SPP)
 3. Ersin Malićević
 4. Sanela Halković
 5. Jahija Aljović
 6. Berina Ćućović
 7. Nermina Mujagić
 8. Fadil Seferović
 9. Bilal Nišić
 10. Dženeta Biševac
 11. Zijadin Turković – SDA Sandžaka – Dr Sulejman Ugljanin
 12. Kaso Avdović
 13. Mahmut Feković
 14. Memnuna Ćatović
 15. Ilda Šoljanin
 16. Mustafa Baltić
 17. Admir Elezović
 18. Amel Papić
 19. Raza Mahmutović
 20. Nermin Kamberović – „EVROPSKA SJENICA – RASIM LJAJIĆ“
 21. Samina Bronja
 22. Zijah Spahović
 23. Adelisa Latović
 24. Dženita Papić
 25. Dinel Eminović
 26. Murat Bihorac
 27. Gavrilo Vranić – ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU
 28. Momir Kovačević
 29. Rada Vulović
 30. Dušica Krasić
 31. Andrija Milinković
 32. Aldin Kurtović – GG „BEZ DISKRIMINACIJE – ALDIN DINO KURTOVIĆ“
 33. Aldisa Vrcić
 34. Jugoslav Pajević
 35. Esad Zornić
 36. Gordana Babić – IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS)
 37. Radoslav Radević
 38. Veroslav Karličić – Grupa građana ZAJEDNO
 39. Mulka Zornić – Samostalni odbornik

REGISTAR AKATA

SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE