E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Skupština opštine

Skupština opštine Sjenica predstavlja najviši zakonodavni organ. Kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut opštine, odluke i druge opštinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika Opštinske uprave i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, zamenika predsjednika i sekretara skupštine), donosi poslovnik o svom radu, Odluku o simbolima opštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

Skupštinu opštine čine odbornici koji se biraju na period od četiri godine, u skladu sa izbornim propisima. U skladu sa svojom teritorijalnom organizacijom, broja mesnih zajednica i brojem stanovnika, Skupština opštine Sjenica broji 39 odbornika.

PREDJSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

muhedin-fijuljanin

Muhedin Fijuljanin, dipl. politikolog.

Rođen 13. jula 1965. godine u Sjenici.

Osnovnu i srednju školu završio u Sjenici.

Fakultet političkih nauka (odsjek: Studij političkih nauka) završio u Sarajevu, 1991. godine, sa zvanjem diplomirani politikolog i ukupnom prosječnom ocjenom na studijama 9,54.

Oženjen, otac troje djece.

Govori ruski i služi se engleskim jezikom.

Saradnik i jedan od glavnih i odgovornih urednika nedjeljnika “Sandžačke novine”, osnivač i prvi glavni i odgovorni urednik časopisa “Bošnjačka riječ”, saradnik više domaćih i međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, zaštitu prava djeteta, obrazovanje i razvoj.

Autor monografija “Sandžaki Bošnjaci” (Centar za bošnjačke studije – CBS, Tutin, Beoknjiga, Beograd, 2010.) i “Sandžak” (Ostroga, Maribor, 2011., Jugograf, Novi Pazar, 2013.), publikacije “Kalendar – značajni datumi” (Merak, Novi Pazar, 2014.)

Autor Modela obrazovanja za sandžačke Bošnjake u Republici Srbiji i Strategije razvoja informisanja na bosanskom jeziku u Republici Srbiji, urednik 3 knjige, zastupljen u više knjiga, stručnih časopisa i drugih publikacija, objavio preko 50 radova iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, historije i kulture (originalni naučni radovi, stručni radovi, pregledni radovi, prethodna saopštenja, radovi izloženi na naučnim skupovima), kao i preko 500 analitičkih novinskih tekstova (uvodnika, komentara, reportaža, kritika, intervjua i drugih novinskih radova).

Scenarista i reditelj dva kratkometražna filma: “Naša Sjenica” (Studio Orion, Sjenica, 2015.) i “Sjenica – Čudesna ljepota prirode” (Glas zapadne Srbije, Čačak, 2016.).

Javno i politički angažovan od 1986. godine.

Bio rukovodilac službi i odjeljenja u Opštinskoj upravi Sjenica, načelnik Opštinske uprave i pomoćnik predsjednika opštine Sjenica u dva mandata.

Bio državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u dva mandata (od 3. avgusta 2012. do 29. avgusta 2013. godine i od 14. oktobra 2013. do 27. aprila 2014. godine).

Koordinator ili član radnih grupa za izradu više strateških dokumenata na lokalnom i državnom nivou (Lokalni plan akcije za djecu, Optimalizacija mreže škola, Strategija razvoja opštine Sjenica, Akcioni plan za primjenu Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji 2015-2020. i dr.), predsjednik i član odbora za upravljanje nekoliko projekata i programa Evropske Unije (IPA) u oblasti obrazovanja.

Bio član prvog saziva Nacionalnog savjeta za kulturu Republike Srbije (od maja 2011. do avgusta 2012. godine).

Bio član više radnih tijela Vlade Republike Srbije: Savjeta za radnu ravnopravnost, Savjeta za pitanja starosti i starenja, Savjeta za osobe sa invaliditetom, Nacionalnog komiteta za volontiranje Savjeta za mlade Republike Srbije, Savjeta za prava djeteta Republike Srbije, Stručne grupe Koordinacionog tima Vlade Republike Srbije za proces pristupanja Evropskoj Uniji i dr.

Dobitnik nekoliko priznanja u oblasti obrazovanja, ljudskih i manjinskih prava, novinarstva i publicistike: Srebrne značke Univerziteta u Sarajevu, Nagrade “Mehmed Šakir Kurtćehajić”, “Srebrne plakete Bošnjačkog nacionalnog vijeća” za izuzetan doprinos u ostvarivanju prava bošnjačkog naroda na obrazovanje na maternjem jeziku u Republici Srbiji.

Član Glavnog odbora Stranke demokratske akcije Sandžaka i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

SPISAK ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SJENICA

 1. Muhedin Fijuljanin – Predsjednik Skuštine opštine Sjenica
 2. Zijadin Turković – SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin
 3. Rialda Metović
 4. Rasim Kolašinac
 5. Azra Gočobija
 6. Admir Bibić
 7. Samir Vatić
 8. Halida Glogić
 9. Murat Bihorac
 10. Hasib Halilović
 11. Omer Kozić
 12. Munib Gilić
 13. Ilda Zekić
 14. Ramo Tahirović
 15. Bajazit Hamidović
 16. Gordana Babić – Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije ( SPS )
 17. Želimir Petaković
 18. Ana Jelić – Rakonjac
 19. Aleksa Biočanin
 20. Vojo Trmčić
 21. Nikola Marić – Koalicija Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje
 22. Željko Langović
 23. Veroslav Karličić
 24. Momir Kovačević
 25. Muriz Turković – Za Evropsku Sjenicu – Rasim Ljajić
 26. Sead Tahirović
 27. Suada Rožajac
 28. Vahid Tahirović
 29. Mušan Tarić
 30. Senada Fakić
 31. Hazbo Malićević
 32. Damir Kučević
 33. Ferhan Sejdović – Muamer Zukorlić – Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka
 34. Fadil Nikšić
 35. Mersija Camović
 36. Harun Hajradinović
 37. Tešrif Šačić
 38. Sanela Halković
 39. Selver Bilalović

SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

error: :)