E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Donacija zaštitne opreme za socijalne službe

Štabu za vanredne situacije opštine Sjenica uručena  je donacija u vidu zaštitne opreme za zaposlene u Centru za socijalni rad i socijalnim službama . Zaštitnu opremu,  jednokratne  maske, rukavice, vizire i dezinfekciona sredstva obezbijedila je Njemačka razvojna saradnja (GIZ) u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED)  u okviru projekta njemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”.

Cilj ove donacije je  efikasnija  zaštita zaposlenih, ali i  korisnika ovih institucija tokom trajanja opasnosti od kovida-19.

error: :)