E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Izveštaj za 20.03.2020.

OKRUŽNI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE – UŽICE

ODELjENјE ZA VANREDNE SITUACIJE-NOVI PAZAR- na znanje

I Z V E Š T A J

 Štab za vanredne situacije opštine Sjenica je dana 20.03.2020.godine održao redovnu sednicu sa početkom u 9 časova.Na sednici je sagledana situacija i problemi koji su se  desili u toku predhodnog dana na teritoriji opštine Sjenica u sprovođenju mera i zaklјučaka donesenih od Vlade i nadležnih ministarstava usled uvođenja vanrednog stanja i doneo je sledeće:

Z A K Lj U Č K E

Da se i dalјe prate i postupa po novim Odlukama, naređenjima, zaklјučcima i drugim aktima donetim od strane Vlade i nadležnih Ministarstava Republike Srbije.

Nalaže se direktoru Regionalnog centra za razvoj polјoprivrede da postupi prema Uredbi o organizaciji rada poslodavca za vreme vanrednog stanja („Sl.glasnik RS“ br.31/20) i organizuje rad zaposlenih prema potrebi za angažovanjem.

Za vreme vikenda štab neće zasedati, već će se u slučaju potrebe sednica zakazati putem telefona.

Sednica završena u 9,30 časova.

                                                                                                       OVLAŠĆENO LICE

                                                                                                             Behudin Zekić

error: :)