E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

JAVNE KONSULTACIJE

Javne konsultacije preduzeća „Putevi Srbije“

 

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ poziva na

JAVNE KONSULTACIJE  

javnost, organe i organizacije zainteresovane za

PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za projekat pojačanog održavanja državnog puta IB reda br. 21 deonica: IVANJICA – SJENICA 

Uvid u predmetni Plan upravljanja zaštitom životne sredine može se izvršiti: 

o u prostorijama JP „Putevi Srbije“, sektor za investicije, Vlajkovićeva 19a, Beograd, prvi sprat, svakog radnog dana od 11 do 13 časova u roku od 14 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. o u prostorijama Opštine Sjenica, kancelarija 25, u ulici Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica, svakog radnog dana od 08 do 15 časova u roku od 14 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. o na internet stranici JP „Putevi Srbije“: www.putevi-srbije.rs 

Primedbe i mišljenja u vezi sa Planom upravljanja zaštitom životne sredine se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu JP „Putevi Srbije“, Sektor za investicije, Vlajkovićeva 19a, Beograd. Primedbe se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu office@putevi-srbije.rs 

Dana 25.12.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova biće održane javne konsultacije i prezentacija predmetnog Plana u Opštini Sjenica, u kabinetu predsednika, u ulici Kralja Petra I br. 1, 36310 Sjenica. Za dodatne informacije obratiti se na sledeću adresu: 

JP „Putevi Srbije“ Sektor za investicije Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd, Republika Srbija, tel./faks +381 11 / 32 06 813 e-mail: igor.radovic@putevi-srbije.rs 

error: :)