E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Nabavka vozila za “JKP Vrela” Sjenica (FOTO)

Javno komunalno preduzeće “Vrela” Sjenica je raspisala javnu nabavku velike vrednosti za nabavku specijalizovanog vozila-smećar.

Aktivnosti za nabavku novog vozila za smeće JKP VRELA sprovodi u okviru prekograničnog projekta  “Održivo upravljanje otpadom-BinS” koju JKP “Vrela” kao partner sprovodi sa opštinom Gusinje koja je nosilac projekta.

Zvanična realizacija aktivnosti projekta počela je 30.12.2018. i trajaće 18 meseci.

Ukupna vrednost projekta iznosi 232.000 eura, od čega je doprinos Evropske unije 197.000 eura.

Poziv je raspisan u skladu sa PRAG procedurom, a poziv za učešće na tenderu sa pratećom dokumentacijom, možete naći na linku http://sjenica.rs/javne-nabavke/

Referenca: BINS-JKPV-2019-04

PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA 
ODNOŠENJE SMEĆA – SMEĆARA (SUPPLY OF SPECIALIZED WASTE TRANSPORTATION VEHICLE)

Za kompletnu informaciju o procedure nabavke u skladu sa PRAG koja se primenjuje u postupku ove nabavke, molimo Vas konsultujte Practical  Guide i njegove a nekse, na sledećoj web strani: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Ponudu je potrebno dostaviti pre određenog roka, na adresu koja je navedena u Instrukcijama za ponuđače (PART A)”

Podnošenjem ponude, prihvatate da primate obaveštenje o ishodu nabavke elektronskim putem. Smatraće se da ste tatkvo obaveštenje primili dana kada je naručioc poslao e-poruku na e-mail adresu koju ste naveli u Vašoj ponudi. Ako odlulite da ne podnesete ponudu, bili bismo Vam  zahvalni ako biste nas pisanim putem obavestili i naveli razloge za takvu odluku.

error: :)