E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Poziv za Javnu raspravu o budžetu opštine Sjenica za 2020. godinu

Rukovodstvo opštine Sjenica poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u JAVNOJ RASPRAVI  O PRIPREMI BUDŽETA OPŠTINE Sjenica za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Javna rasprava će se održati u Sali Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela, ulica Nova bb,u četvrtak 12. decembra 2019. godine, sa početkom u 13h.

Građani se pozivaju da  prisustvuju raspravi i svojim pitanjima,komentarima i sugestijama doprinesu kvalitetu diskusije.

Cilj ove rasprave jeste uključivanje javnosti u donošenje odluke o trošenju novca iz budžeta opštine u 2020. godini, kao i određivanje prioriteta u finansiranju kapitalnih i drugih projekata.

Predstaviće se  prihodi naše opštine, kao i planirani rashodi za iduću godinu, Javna rasprava o budžetu je sastavni dio aktivnosti donošenja nacrta budžeta i zaključci sa ovog događaja biće uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o budžetu za 2020. godinu.

error: :)