E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Produžava se isplata socijalnih davanja

Vlada Republike Srbije, donijela je Zaključak da se korisnicima kojima pravo na isplatu socijalnih davanja ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo produžava na osnovu ranije donijetih rješenja, najduže tri mjeseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Zaključak se odnosi  na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i njegu drugog lica, dječiji dodatak, naknadu zarade za vrijeme odsustva sa rada radi posebne njege djeteta i na ostale naknade po osnovu posebne njege djeteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa djecom.

error: :)