E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Snijeg ne posustaje, putevi prohodniji

Vozila JP za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica su od jutros na terenu sa deset mašina za čišćenje snijega. Iz ovog Javnog preduzeća kažu da se maksimalno zalažu da stave u funkciju sve puteve, pogotovo seoske.

“Na području sela Trijebine danas je bila dženaza, a zabilježeni su smrtni slučajevi na području sela Papići i Vrbnica.Takođe, stalni pacijenti na dijalizi moraju svakodnevno biti transportovani iz različitih sela do Sjenice, tako da se maksimalno zalažemo da svi putevi budu prohodni. Vozila su na području sela: Fijulje, Dujke, Sugubine, Papiće, Zaječići, Kijevci, Cetanovići, Rastenovići, Krnja Jela, Rasno, Raškoviće, Međugor, Žitniće, Žabren, Crvsko, Goševo i Bare”- istakao je koordinator za čišćenje puteva na terenu iz Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Sjenica, Adem Mujović

error: :)