E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

ПЛАН УПРАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ „УВАЦ“ 2023-2032.ГОДИНЕ

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе (”Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21), Резерват Увац д.о.о. оглашава

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ

О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СРП „УВАЦ“ 2023.-2032. год.

1.ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СРП „УВАЦ“ 2023.-2032. годинa

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СРП „УВАЦ“ 2023.-2032. год. биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 11:00-14:00 часова у просторијама Резерват Увац д.о.о., Трг војводе Петра Бојовића бр. 3, Нова Варош, као и на сајту Резерват Увац д.о.о.: https://www.uvac.org.rs/documents/documentsingle/108

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, од 30.12.2022. год. закључно са 31.01.2023. године, доставити у писаној форми примедбе на предлог плана поштом, са назнаком ”Јавни увид о предлогу Плана управљања СРП ”Увац” 2023.-2032“. Примедбе се могу доставити и електронским путем на e-mail aдресе: office@uvac.org.rs или ducicmiljka65@gmail.com

2.ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СРП „УВАЦ“ 2023.-2032. год. одржаће се у четвртак 26. јануара 2023. године, са почетком у 13:00 часова у Дому културе у Новој Вароши.

3.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на

интернет страници Резерват Увац д.о.о..