E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У СЈЕНИЦИ НА КП БР. 2278/1 И 590/2 КО СЈЕНИЦА

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе.

У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Сјеница позивају све заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста нацрта Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“ достављају се на Обрасцу за достављање сугестија, путем електронске поште на адресу: ivana.matijevic@mduls.gov.rs, са назнаком Јавне консултације – Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“, до 22. новембра 2022. године.

По окончању поступка јавних консултација, Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавним консултацијама, сачиниће Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“, и узети у обзир резултате јавних консултација при припреми финалне верзије Плана управљања животном средином и друштвом.

Документација:

Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“

Презентација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња градске пијаце у Сјеници на кп бр. 2278/1 и 590/2 КО Сјеница“

Образац за достављање сугестија