E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

13. 14. i 15. avgust: DAN ŽALOSTI

 

 

 

Republika Srbija
OPŠTINA SJENICA
Predsednik Opštine Sjenica
Broj:031-586/21-0
Datum: 13.08.2021.godine
Zmaja od Bosne 1, Sjenica
Tel./Fax: 020 741 071, 020 741 288
opstina@sjenica.rs | www.sjenica.rs
S j e n i c a


Na osnovu člana 72. stav 20 Statuta Opštine Sjenica (“Službeni glasnik Opštine Sjenica”, broj 2/19 i 7/19,) i člana 2.i 16. Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije (“Sl.glasnik Republike Srbije” broj 101/2005 i 30/2010), Predsednik Opštine Sjenica Munib Mujagić donosi:

O D L U K U

I Proglašavaju se dani žalosti na teritoriji Opštine Sjenica zbog tragične smrti Hamidović Edina iz Sjenice.
II Za dane žalosti određuju se 13. 14. i 15. avgust 2021.godine.
III Dani žalosti obeležavaju se spuštanjem zastava na pola jarbola, odnosno koplja kako na zgradi Opštine Sjenica, tako i na svim javnim preduzećima i ustanovama na teritoriji Opštine Sjenica.
IV Za vreme dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.Elektronski i drugi mediji, kao i sve ustanove dužni su da svoj program prilagode Danima žalosti.
V Ovu Odluku objaviti u “Opštinskom Službenom glasniku Opštine Sjenica”.

U Sjenici, 13.08.2021.godine,


PREDSEDNIK OPŠTINE SJENICA
Munib Mujagić, dipl.ing.arh