E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Dozvole za kretanje za vrijeme policijskog časa

Građani kojima je potrebna dozvola za kretanje u vrijeme policijskog časa u cilju pružanja pomoći u kući (usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć), za lica kojima je neophodna tuđa njega i pomoć,  potrebno je da se zahtjevom obrate Opštini i dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.
Obrazac zahtjeva sa izjavom, kao i spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti sa sljedećeg linka 
  
Zahtjev se dostavlja  elektronski na e-mail adresu opstina@sjenica.rs ili kroz pisarnicu uslužnog centra Opštine svakog radnog dana od   9:30  do 11 časova.
Kontakt telefon za informacije je 020 741 633
Ukoliko zahtjev bude odobren od strane nadležnih ministarstava, Opština će podnosiocu zahtjeva izdati potvrdu o dozvoli kretanja.
Nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani, kao ni zahtjevi za kretanje lica koja imaju navršenih 65 godina života.