E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

JAVNI POZIV I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SJENICA ZA 2022. GODINU

Javna rasprava traje od 24.11.2021. do 07.12.2021. godine.

Odeljenje nadležno za davanje informacija u vezi sa stanjem u oblasti na koju se odnosi predložena Odluka o budžetu opštine Sjenica je Odeljenje za budžet i finansije, osoba za kontakt je Damir Kučević  020/741 633.

Pozivaju se zainteresovani građani, predstavnici udruženja građana, predstavnici organizacija da zbog trenutne epidemiološke situacije, svoje predloge, primedbe i sugestije povodom nacrta Odluke o budžetu za 2022. godinu dostave  najkasnije do 03.12.2021.

Sugestije i primedbe mogu se dostaviti na adresu elektronske pošte trezor@sjenica.rs ili u pisanoj formi na pisarnici Opštinske uprave opštine Sjenica, ulica Zmaj od Bosne 1.

Inicijalni nacrt predmetne odluke sa pratećim tabelama je objavljen na sajtu.