E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Republički zavod za statistiku

objavlјuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLjIVANјE KANDIDATA

ZA POPISIVAČE

U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda: stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • državlјanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavlјeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
  • mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Detalјnije informacije o zadacima popisivača i proceduri za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

>>>JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA<<<