E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA-BOLJARE

Material za Javni uvid Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Јadran, deonisa Požega-Boljare (granica sa Crnom Gorom) (autoput E-763)