E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Misija OEBS-a u Srbiji, zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, otvorila konkurs za program stručnog usavršavanja za mlade iz jugozapadne Srbije

Misija OEBS-a u Srbiji, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, otvorila je danas konkurs za program stručnog usavršavanja za mlade iz jugozapadne Srbije.  Devetoro učesnika/ca će kroz ovaj program dobiti priliku da stekne znanja u oblasti dobre uprave i javne uprave kroz praktičan rad pri jedinicama lokalne samouprave. Polaznici/ce programa takođe će učestvovati u raznim aktivnostima, obukama i treninzima tokom petomesečnog usavršavanja koje će početi u martu 2023. godine.  Program je deo projekta Upoznavanje građana sa radom i nadležnostima lokalne samouprave koji Misija OEBS- a Srbiji sprovodi uz podršku Vlade Norveške.

Pozivamo diplomce sa prebivalištem u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši zainteresovane za rad javne uprave na lokalnom nivou da se prijave na konkurs koji traje do 6. februara 2023. godine. Proces selekcije predviđa pismeni test i razgovor sa kandidatima uživo ili putem onlajn platforme.  Kriterijumi za prijavljivanje i prijava dostupni su elektronski na: https://bit.ly/OSCE_LGF2023

Misija OEBS-a u Srbiji pokrenula je ovaj projekat sa ciljem da podstakne mlade na  značajnije učešće u društvenom životu i da poboljša znanje i razumevanje principa dobre uprave, pravnog sistema Republike Srbije kao i nadležnosti institucija lokalne samouprave kroz iskustveno učenje.

„Ovo iskustvo je za mene bilo od izuzetne važnosti jer sam imala priliku da naučim kako funkcioniše rad lokalne samouprave i da pohađam obuke u oblasti projektnog menadžmenta, rodne ravnopravnosti, i etike i integriteta, koje je Misija OEBS-a u Srbiji organizovala tokom trajanja stručnog usavršavanja. Unapredila sam svoja znanja i veštine što mi je otvorilo mogućnosti za pronalaženje zaposlenja i motivisalo me da nastavim sa radom na sebi,“  izjavila je Emina Jukić, učesnica našeg Programa koji je sproveden tokom 2022. godine u Opštinskoj upravi Prijepolje. 

U saradnji sa lokalnim partnerima, Misija OEBS-a u Srbiji podržava osnaživanje mladih iz svih zajednica kroz stalno ulaganje u njihovo usavršavanje i upoznavanje sa institucijama koje podržavaju vladavinu prava u Srbiji.