E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Nastavak radova na izgradnji nove zgrade vrtića „Maslačak“

Opština Sjenica aktivno nastavlja sa radovima na završetku nove zgrade vrtića “Maslačak”. Trenutno su u toku radovi na parternom uređenju koje finansira opština Sjenica  a izvodi firma “MMF Kop“ Sjenica u vrijednosti od 1.574.674,56 dinara Po riječima predsjednika opštine Sjenica gospodina Muniba Mujagića opština Sjenica privodi kraju radove na završetku nove zgrade vrtića „Maslačak“ i do sada je uradila:

  • vanjsku hidrantsku mrežu, čiji je izvođač JKP „Vrela“ Sjenica, vrijednost radova u iznosu od 717.360,00 dinara
  • završetak radova na kotlarnici koje je izvodio preduzetnik Džigal Fadil u iznosu od 614.333,00 dinara
  • izvršeno je polaganje napojnog kabla i priključenje na elektro-energetsku mrežu, radove je izvela firma „MSD Elektro“ čiji je vlasnik preduzetnik Ćućović Dino u iznosu od 502.680,00 dinara
  • isplaćeni su dugovi po programu UNOPS-a i EUPRO programa u vrijednosti od 50.000,00 eura
  • organizuje tehnički prijem objekta sa dobijanjem protivpožarne dozvole i sređivanje potpuno zapuštene tehničko-administrativne dokumentacije

Iz gore navedenog može se zaključiti da je opština Sjenica u posljednjih osamnaest meseci uložila blizu 9,5 miliona dinara na završne radove na izgradnji nove zgrade vrtića „Maslačak“.