E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

OBAVEŠTENјE ZA JAVNOST

Obaveštavamo stanovništvo Opštine Sjenica, da će se u kompleksu aerodroma „Dubinje“ kod Sjenice u petak, 6. septembra 2019. godine od 10 časova vršiti uništavanje do sada pronađenih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Nakon toga nastavlјa se sa razminiranjem aerodroma do kraja oktobra 2019. godine.

U cilјu zaštite života i zdravlјa lјudi, molimo stanovništvo da do završetka sanacije kompleksa aerodroma „Dubinje“ od neeksplodiranih ubojnih sredstava, ne ulazi u krug aerodroma, kako ne bi doveli u opasnost sebe i svoje živote.

 

                                                                                                                     KOMANDA 2. BRIGADE

KOPNENE VOJSKE