E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

POSETA MINISTARKE GORDANE ČOMIĆ ZLATIBORSKOM OKRUGU

Ministarka za ljudska i manjinska prava, kao i društveni dijalog, zajedno sa svojim timom, posetila je grad Užice, kako bi na jednom mestu okupila predstavnike lokalnih samouprava, centara za socijalni rad zlatiborskog okruga, i na taj način doprinela direktom učešću istih u praktičnoj primeni Zakona, koji su od kardinalnog značaja za civilno društvo.

Akcenat je stavljen na teme: rodne ravnopravnosti i novina u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti; Zakona o zabrani diskriminacije po raznim osnovama, od zabrane diskriminacije prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom, zatim zabrane segregacije( razdvajanja ljudi na osnovu: rodne, verske, etničke i druge pripadnosti); Bolji položaja Roma, kao i pospešivanje njihovog obrazovanja.Ministarka je istakla da će biti novina i to, da će sva lica koja vrše diskriminaciju po bilo kom osnovu, nakon presude od strane suda, biti stigmatizovana na taj način, sto će presuda o njihovoj kazni biti dostupna javnosti i vidljiva i prenosiva Povereniku za informacije od javnog značaja.Ispred lokalne samouprave Opštine Sjenica, bila je Belma Burović, master dipl.pravnik, koja je, nakon izlaganja ministarke, i date reči učesnicima, pozvala ministarku Čomić da poseti Sjenicu, kao jednu od malih opština, gde bi sama nnjena poseta predstavljala entuzijazam našem narodu, uključila ih u praktično resavanje problema u civilnom društvu, kao i davanju mogućnosti da se otvoreno iznesu svi problemi naseg drustva i predlože preventivne i sve druge mere i mehanizmi, za rešavanje istih.Jos jedno od vaznih pitanja, kada je reč o navedenim Zakonima, jeste i sama njihova primena,na nivou lokalnih samouprava. Zaključak, nakon danasnje ministarkine posete jeste da se trebamo uključiti u resavanje problema, predloziti prakticna resenja kao i mehanizme njihovog suzbijanja.Kao jedinka, svako od nas, treba sa onim drugim(susedom, rodjakom, prijateljem i slično), ujediniti se i zajedničkim snagama pomoći da naše društvo, postane društvo na zavidnom nivou. Budimo najbolji predstavnici svoje sredine, jer time ćemo biti predstavnici i sebe, ali i bolje budućnosti naših potomaka.