E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Potpisivanje ugovora između Opštine Sjenica i Ministarstva za zaštitu životne sredine

Dana, 30. 7. 2021. godine zaključen je ugovor između Ministarstva zaštite životne sredine i opštine Sjenica, koju zastupa predsednik opštine, gospodin Munib Mujagić.

Na osnovu zakona o javnim nabavkama sproveden je postupak javne nabavke dobara: oprema za sakupljanje i reciklažu otpada, kante za smeće, kontejneri i đubrijere.

Ovim ugovorom predmetna dobra se daju na korišćenje privrednicima koji se obavezuju da čuvaju i odrzavaju pomenuta dobra.