E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

PREDAVANJE O BOŠNJAČKOM NASLJEĐU SREDNJEGA VIJEKA ODRŽANO U SJENICI (VIDEO)

U Sjenici je u sali SO u organizaciji Ustanove za kulturu održano predavanje o bošnjačkom nasljeđu srednjega vijeka i promocija knjige „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“

Na ovu temu su govorili Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i autor knjige, te arheolozi Adnan Muftarević i Mustafa Baltić. Skupu je prisustvovao veliki broj građana, koji su aktovno učestvovali u raspravi.