E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Rešenja o brisanju po osnovu smrti lica

Godina 2022.

Red. br. Broj predmeta Datum objave Predmet
10. od 148-208-00-41/2022-361
do 148-208-00-41/2022-339
07.09.2022. Pogledaj
9. od 148-208-00-41/2022-281
do 148-208-00-41/2022-334
07.09.2022. Pogledaj
8. od 148-208-00-41/2022-232
do 148-208-00-41/2022-280
07.09.2022. Pogledaj
7. od 148-208-00-41/2022-201
do 148-208-00-41/2022-231
22.08.2022. Pogledaj
6. od 148-208-00-41/2022-151
do 148-208-00-41/2022-200
19.08.2022. Pogledaj
5. od 148-208-00-41/2022-124
do 148-208-00-41/2022-150
19.08.2022. Pogledaj
4. od 148-208-00-41/2022-101
do 148-208-00-41/2022-123
18.08.2022. Pogledaj
3. od 148-208-00-41/2022-61
do 148-208-00-41/2022-100
18.08.2022. Pogledaj
2. od 148-208-00-41/2022-15
do 148-208-00-41/2022-60
17.08.2022. Pogledaj
1. od 148-208-00-41/2022-1
do 148-208-00-41/2022-14
17.08.2022. Pogledaj