E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Sjeničke kršle kulturno dobro sa prethodnom zaštitom

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, nakon inicijative koju je pokrenula SO Sjenica, je, 9. marta 2015. godine, izvršio evidentiranje objekata Sjeničke kršle, kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu. Mjere zaštite utvrđene Zakonom za utvrđena i evidentirana kulturna dobra, primjenjuju se i na nepokretnosti koje su evidentirane da uživaju prethodnu zaštitu.

krsle1

Sjeničke kršle, odnosno kasarne, sagrađene su 1892. godine, na tadašnjoj periferiji grada, na nekih 500metara udaljenosti od gradske tvrđave. Izgradnju je naredio Etem paša, pomenute godine, za potrebe redife, i u te svrhe objekti su se koristili do 1910. godine. Redifa je vrsta rezervne vojske, i u ovoj kasarni boravili su po pozivu na jednomjesečnoj obuci, sve do navedene 1910. kada kršle postaju magacin za municiju, sve do Prvog balkanskog rata.

Kasarne su često mijenjale funkciju, koristile su je i austrougarske trupe tokom Prvog svjetskog rata, zatim su bile napuštene, da bi, nakon Drugog svjetskog rata, 1965. godine, bile predate na korišćenje kombinatu Pešter, u čijem su i danas vlasništvu.

Krajem devedesetih godina XX-og i početkom XXI-og vijeka, kasarne su ponovo imale funkciju zbog koje su građene, u njima je opet bila smještena vojska, a kasnije i granična policija. Danas su oba objekta napuštena, i krov jednog je dijelom stradao od velikog snijega 2012. godine.

Bošnjačko nacionalno vijeće je svojom odlukom, a na osnovu člana 18. Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, svrstalo Sjeničke kršle u prioritete u preduzimanju mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara. Iniciran je i proces određivanja statusa spomenika kulture kod nadležne ustanove zaštite.

Skupština opštine Sjenica, nakon toga, pokrenula je inicijativu kod nadležne ustanove za proglašenje spomenikom kulture. Pored toga, generalnim urbanističkim planom Sjenice, pomenuti prostor je definisan kao prostor zaštićenog kulturnog dobra.