E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Start Up krediti

Fond za razvoj Republike Srbije je objavio konkurs za start up kredite za fizička lica i privrednike. Konkurs je počeo 1. marta 2013. i trajaće do raspodjele sredstava. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:

<Konkursna dokumentacija>