E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

U OPŠTINI SJENICA USKORO I U PRAKSI LIČNI PRATILAC DECE

Na poslednjoj sednici Skupštini Opštine Sjenica, 10.09.2021.godine, doneta je dugoočekivana odluka, vezana za najosetljiviju grupu stanovnistva na ovim prostorima, a to su deca sa posebnim potrebama. Donošenju ove odluke predhodili su sastanci predsednika skupštine Opštine Sjenica prof. dr Rejhana R. Kurtovića i zamenice načelnika, Aleksandre Vukanić sa predstavnicima organizacija ASB- Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland, i IDEAS- Centar za istraživanje i razvoj društva. Na gore navedenoj skupštinskoj sednici doneto je Rešenje, kojim je formirana radna grupa, za izradu Nacrta lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne usluge lični pratilac deteta, a imenovana lica, koja čine radnu grupu su:
-Belma Burović, predstavnik jedinice lokalne samouprave, ujedno i predsednika radne grupe;

-Ana Babić, direktorka Centra za socijalni rad u Sjenici;
– Jasmina Hodžić, ispred udruženja ” Povetarac”;
– Adelina Hasković, predškolska ustanova ” Maslačak”;
– Anita Nikšić, Osnovna Škola ” Svetozar Marković”;
– Adaleta Tandirević, Osnovna Škola ” 12.decembar” iz Sjenice.

Kako vlast u Opštini Sjenica, nije ništa prepustila slučaju, vrlo brzo su u poseti istoj došli predstavnici Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland ( ASB), gđa.Zorica Živojinović, kao i predstavnica Lidija, ispred IDEAS-a.Predstavnici ovih u svetu, i kod nas poznatih organizacija, za pomoć najugroženijim grupama građana, su sa predstavnicima radne grupe krenuli u razmatranje kako i na koji način će se doneta odluka realizovati i u praksi, te se uskoro svim roditeljima dece sa problemima u razvoju, pomoći i rešiti problem, koji je prisutan godinama unazad. Nakon održanog prvog sastanka, predsednica radne grupe, Belma Burovic je istakla da vlast Opštine Sjenica, očigledno ne dozvoljava da oni, na koje su odavno mnogi zaboravili, još dugo ostaju bez elementarnih uslova. Ovim putem je istakla da će se uskoro izvršiti i mapiranje ciljne grupe, kao i da će ovom odlukom, mnogim roditeljima, koji su živeli skriveni u senci sa ovim velikim problemom, dati prilika da konačno i njima neko pomogne, kako bi njihova deca uključila se na pravi način u zajednicu.Predstavnici organizacija ASB-a, kao i IDEAS-a, istakla je predsednica, pokazali su veliku želju za saradnju, i ne samo kada je u pitanju ovaj socijalni problem, već su se na istom sastanku, pomenuli i drugi problemi, za koje će se u narednoj godini donositi nove strategije za rešavanje.