E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Zaključak

Na osnovu čl.62 Statuta Opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br.2/19 i 7/19), čl.5 i čl.11 Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, br.7/15), Savet za bezbednost Opštine Sjenica na sednici održanoj 09.03.2021. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

              Protivpravno lišenje slobode, koje je proteklih dana prijavljeno PS Sjenica, nailazi na osudu javnosti, tako da Savet za bezbednost Opštine Sjenica traži od državnih organa da preduzmu sve zakonske mere, da slučaj ispitaju do kraja i da ga rasvetle u potpunosti u što kraćem roku.

 Zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Sjenica, http://www.sjenica.rs.

SAVET ZA BEZBEDNOST OPŠTINE SJENICA

Broj: 06-12/2021-1: Datum: 09. mart 2021. godine

 

Predsednik Saveta za bezbednost,

    Munib Mujagić