E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Doneta rešenja

2018.

REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJU RADOVA (čl. 145. ZPI)
Red. Br. Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
3. 351-434/18 Telekom Srbija A.D 29.10.2018. god. Pogledaj
2. 351-272/18 Hodžić Asim 30.05.2018. god. Pogledaj
1. 351-190/17 EPS distribucija 24.04.2018. god. Pogledaj

2017.

REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJU RADOVA (čl. 145. ZPI)
Red. Br. Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
3. 351-190/17 EPS distribucija 24.04.2018. god. Pogledaj
2. 351-821/17 Karišik Muriz 16.10.2017. god. Pogledaj
1. 351-201/17 Kalender Zenib 29.05.2017. god. Pogledaj

 

2016.

REŠENJA O ODOBRENJU IZVOĐENJU RADOVA (čl. 145. ZPI)
Red. Br. Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 351-253/16 OJ Dom Zdravlja Sjenica 17.06.2016. god. Pogledaj
2. 351-254/16 OJ Dom Zdravlja Sjenica 17.06.2016. god. Pogledaj
3. 351-229/16 O.Š “Bratstvo Jedinstvo” 17.06.2016. god. Pogledaj
4. 351-218/16 O.Š “Sveti Sava” 17.06.2016. god. Pogledaj
5. 351-157/16 Gimnazija “Jezdimir Lović” 17.06.2016. god. Pogledaj
 6. 351-364/16  JU “Turistička organizacija”  18.10.2016. god. Pogledaj
 7.  351-447/16  Medžilis Islamske Zajednice Sandžaka  24.11.2016. god. Pogledaj