E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Javne nabavke

[06.04.2017.] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[02.03.2017.] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[02.03.2017.] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu gimnazije “J. Lović” u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora

* * *

Arhiva javnih nabavki

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka jednog putničkog i dva teretna vozila putem finansijskog lizinga

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[06.02.2017.] JAVNA NABAVKA PO PARTIJAMA
Nabavka usluga prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kombi vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na zameni stolarije na objektu Poljoprivrednog fakulteta u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[13.10.2016.] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka cevi za rekonstrukciju vodovoda u ulici Kralja Petra I

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka računarske opreme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluga humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kapitalnog održavanja sportskih terena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podošenje ponuda

Odluka u postupku javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka geodetske opreme

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka GIS softvera sa pratećim uslugama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora