Javne nabavke

Godina 2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

IZMENA I DOPUNA – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izgradnja trafostanice za naselje IRL

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka bezalkohonih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na uređenju omladinskog kluba u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka električne energije

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Usluge čišćenja poslovnih prostorija

* * *

Godina 2019.

* * *

DRUGA IZMENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Izgradnja priključnog dalekovoda za IRL (interno raseljena lica) “Fekovića brdo” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Nabavka kuhinjske opreme za vrtić “Maslačak” u Sjenici

* * *

[PONIŠTEN] JAVNA NABAVKA RADOVI
Izgradnja priključnog dalekovoda za IRL (interno raseljena lica) “Fekovića brdo” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka novog automobila za potrebe Doma zdravlja u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Radovi na rekonstrukciji unutar zgrade opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA
Građevinski radovi na završetku izgradnje zgrade vrtića “Maslačak” u Sjenici 

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta za izgradnju novog objekta OŠ “Svetozar Marković” u Sjenici

* * *

[PONIŠTEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA
Nabavka softvera za pisarnicu Opštinske uprave opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA 
Dogradnja kuhinje vtića “Maslačak” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA 
Radovi na izgradnji lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Sjenica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

* * *

[PONIŠTEN] NABAVKA SPECIJALIZOVANOG TRANSPORTNOG VOZILA
Referentni broj: BINS-JKPV-2019-04

* * *

[PONIŠTEN] NABAVKA SPECIJALIZOVANOG TRANSPORTNOG VOZILA
Referentni broj: BINS-JKPV-2019-03

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Popravka i održavanje automobila

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka računarske opreme

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Pomoć u kući za stara lica

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Unutrašnji radovi na objektu “Sjenička kuća” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge projektovanja poslovno stambenog objekta u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA RADOVA
Građevinski radovi na završetku izgradnje zgrade vrtića “Maslačak” u Sjenici

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge čišćenja poslovnih prostorija

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka bezalkohonih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluga humano hvatanje i zbrinjavanja pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
I – Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Godina 2018.

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta elektroinstalacija za novi objekta OŠ „Svetozar Marković“ u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
IV IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
VI IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projekta elektroinstalacija za novi objekta OŠ „Svetozar Marković“ u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Rekonstrukcija puteva i ulica na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
I Pitanja i odgovori
II Pitanja i odgovori
III Pitanja i odgovori
IV Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
IV Pitanja i odgovori
II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Geotermalna istraživanja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla za centralno grejanje zgrade opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odgovori na pitanja
Odgovori na pitanja II
Odgovori na pitanja III
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na izgradnji Tjubinga sa pratećom opremom i instalacijama u Ski centru „Žari“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija – izmene i dopune
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka dobara – Ugalj

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka radova Rekonstrukcija gradskog stepeništa u Sjenici

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odgovori na pitanja
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na izgradnji Tjubinga sa pratećom opremom i instalacijama u Ski centru „Žari“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanje i odgovor
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluge – Dnevni boravak za decu ometenu u razvoju

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstukciju ulica Javorska i Sutjeska u opštini Sjenica

Konkurska dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluge popravka i održavanje automobila za potrebe organa Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka bezalkoholnih pića za potrebe organa opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Pomoć u kući za stara lica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka usluga  humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanje i odgovor
II Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka jednog polovnog i jednog novog putničkog vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Javnua nabavka usluge prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori / pojašnjenja konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokuemntacije
II Izmena konkursne dokuemntacije
Odluka o dodeli ugovora

Godina 2017.

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA PO PRAVILIMA EVROPSKE UNIJE – PRAG
Izgradnja zelene pijace u Sjenici

Tenderski dosije

* * *

[OBUSTAVLJEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Javna nabavka radova na uređenju nekategorisanih poljskih puteva na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Karajukića Bunarima

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN.] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Za javnu nabavku usluga prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI  POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka za radove na cementnoj stabilizaciji kolovoza i dovođenje u predasfaltno i asfaltno stanje na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI  POSTUPAK JAVNE NABAVKE, PO PARTIJAMA
Za realizaciju Projekta podizanja kapaciteta Ski centra Žari kroz osvetljenje Alpske i Biatlon staze i nabavku kontejnera za sportiste

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka dobara za završetak vodovoda u ulici Kralja Petra I

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture na ski Žari

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka usluga prevoza učenika i zaposlenih  u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Karajukića Bunarima

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Nabavka građevinskih radova na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu Zdravstvene ambulante u Štavlju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Ispravka grеške u pozivu za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu OŠ u Dugoj Poljani

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta i instalacija na objektu gimnazije “J. Lović” u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnođenje ponuda/prijava
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka jednog putničkog i dva teretna vozila putem finansijskog lizinga

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA PO PARTIJAMA
Nabavka usluga prevoza učenika i zaposlenih u osnovnim školama na teritoriji opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Godina 2016.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kombi vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka hardvera i softvera za server i dve radne stanice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Radovi na zameni stolarije na objektu Poljoprivrednog fakulteta u Sjenici

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka cevi za rekonstrukciju vodovoda u ulici Kralja Petra I

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka računarske opreme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka uglja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluga humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

***

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kapitalnog održavanja sportskih terena

Konkursna dokumentacija
Poziv za podošenje ponuda

Odluka u postupku javne nabavke

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka geodetske opreme

Odluka o produženju roka za dostavljanje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI
Nabavka GIS softvera sa pratećim uslugama

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora

* * *

[ZAVRŠEN] JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Nabavka goriva za potrebe ograna Opštine i Opštinske uprave opštine Sjenica

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora