E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Javna rasprava o Nacrtu uredbe o proglašenju i Studiji zaštite SRP “Uvac“ 2. februara u Sjenici

Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o Javnom uvidu i javnoj raspravi o Nacrtu uredbe o proglašenju i studiji zaštite Specijalnog rezervata prirode  “Uvac“.

Nacrt uredbe o proglašenju Specijalniog rezervat prirode „Uvac” i Studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom  biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 10. 00 do 13.00 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 668 i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Novi Beograd, Japanska 35, kao i na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12.  februarom 2024. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na dokumenta o zaštiti Ministarstvu zaštite životne sredine:

  • poštom ili na pisarnicu, sa naznakom SRP „UVAC” – Javni uvid o zaštiti,

elektronskim putem na e-mail adresu aleksandra.doslic@eko.gov.rs

Javna rasprava o dokumentima o zaštiti održaće se

  • februara 2024. godine, sa početkom u 12.00 časova u prostorijama opštine Nova Varoš, skupštinska sala, Ulica Karađorđeva 32.
  • 2. februara 2024. godine, sa početkom u 11.00 časova u prostorijama opštine Sjenica, skupštinska sala, Ulica Zmaja od Bosne 1.

Javnu raspravu vodi Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

Izveštaj o izvšenom javnom uvidu i javnoj raspravi biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

>Prilog o javnom uvidu i javnoj raspravi

> Materijal za javni uvid