E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Obaveštenje za sportske organizacije sa teritorije opštine Sjenica

Ovim obaveštavamo sve sportske organizacije sa teritorije opštine Sjenica, koje su koristile sredstva iz Budžeta opštine za 2018. godinu, po godišnjim ili posebnim programima, da su obavezna da dostave Opštinskom veću opštine Sjenica

ZAVRŠNE (KONAČNE) IZVEŠTAJE O REALIZACIJI PROGRAMA.

Izveštaji se dostavljaju na osnovu Zakona o sportu i na osnovu Pravilnika o finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica, član 19. na obrascu broj 7.

Rok za podnošenje izveštaja je 15 dana od dana završetka realizacije programa, na adresu: Opština Sjenica, Opštinskom veću – ul.Kralja Petra prvog br.1 Sjenica.

Obrazac br. 7 – Završni izveštaj o realizaciji programa

Odeljenje za budžet i finansije