E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Saobraćajna inspekcija – Izveštaji o radu

Izveštaj rada saobraćajne inspekcije u brojkama – za 2016. godinu

Broj postpaka vodjenih po Zahtevu stranaka 10
Broj postpaka pokrenutih po službenoj duznosti 35
Broj predmeta prenetih u 2017.god 4
Broj podnetih prekršajnih prijava 12

Inspektor
Kamberović Nermin dipl. inž. građ.