E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Razvoj seoskog turizma na pešterskoj visoravni

Kategorizacijom objekata za smještaj turista na teritoriji opštine Sjenica, Turistička organizacija priprema turističku ponudu seoskog turizma na Pešteru. Ovaj aktivnost je direktno orjentisana ka razvoju turizma na pešterskoj visoravni i stvaranju uslova za upošljavanje lokalnog stanovništva.

Kao što je već pomenuto, u toku je kategorizacija ugostiteljskih objekata i standardizacija kvaliteta ponude kod domaćinstava koji su već iskazali zainteresovanost za baljenje seoskim turizmom. Međutim, svi koji imaju smeštajne kapacitete i zainteresovani su za ovaj vid turizma mogu se prijaviti u prostorijama Turističke organizacije Sjenica.