E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Silaža poljoprivrednika Sjenice dobila najveće ocjene (FOTO)

U Regionalnom centru za razvoj poljoprivrede i sela Sjenica održano je predavanje i radionica  u okviru  projekta “Proizvodnja kabaste stočne hrane u brdskim i planinskim  reonima  Srbije” koji finansira Uprava za poljoprivredno zemljište i Ministrastvo poljoprivrede, a koje je predstavio direktor Instituta za krmno bilje Kruševac, dr Zoran Lugić.

Ovom, poljoprivrednicima veoma važnom prezentacijom, dr Lugić je je motivisao sjeničke poljoprivrednike da poboljšaju kvalitet  stočne hrane i generalno sve doprinose.

“Danas smo imali namjeru da popričamo sa ljudima o načinu njihovog rada,  te kakvi su njihovi planovi. Tokom ljeta smo uzimali uzorke sijena , uzorci su različitog kvaliteta, a obzirom da propagiramo ideju pravljenja silaže i senaže  mi smo danas radili analizu kvaliteta istih, te su rezultati pokazali da imamo značajno bolji kvalitet u odnosu na sijeno, što bi trebalo da naše ljude dodatno motiviše”- istakao je direktor Instituta  za krmno bilje, dr Zoran Lugić.

Dr Lugić je istakao da je ostvareno izuzetno dobra saradnja sa Regionalnim  centrom za razvoj poljoprivrede i sela Sjenica, kao i sa direktorom Esadom Hodžićem  koji je omogućio najbolje moguće uslove  za realizaciju ove radionice.

“U saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca i Opštinom Sjenica , pružili smo tehničke informacije o kvalitetu stočne hrane , odnosno silaže i senaže koji su radili u 2019. godini. Osim toga,  poljoprivredni proizvođači su dobili preporuke kako da postupaju u narednom periodu i na koji način da  poboljšaju kvalitet stočne hrane i ekonomičnosti na farmama. Danas je i konkretno provjeren kvalitet silaže sjeničkih poljoprivrednika, koji je po ocijenjen  kao veoma dobar”- istakao je direktor Regionalnog  centra za razvoj poljoprivrede i sela, Esad Hodžić.

error: :)