E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Organizacione jedinice

Odeljenje za privredu i razvoj
Rukovodilac odeljenja: Maida Kasumović
Kontakt: maida@sjenica.rs

Odeljenje za budžet i finansije
Rukovodilac odeljenja: Naser Hodžić
Kontakt: naser.hodzic@sjenica.rs

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju
Rukovodilac odeljenja: Ismail Mahmutović
Kontakt: ismail.mahmutovic@sjenica.rs

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine
Rukovodilac odeljenja: Read Hamidović
Kontakt: read.hamidovic@sjenica.rs

Odeljenje za komunalno – stambene poslove
Rukovodilac odeljenja: Muriz Hasić
Kontakt: muriz.hasic@sjenica.rs

Odeljenje za društvene delatnosti
Rukovodilac odeljenja: Zumreta Cucak
Kontakt: 020 744 288
zumreta.cucak@sjenica.rs

Odeljenje za inspekcijske poslove
Rukovodilac odeljenja: Azra Kurtanović
Kontakt: azra.mujovic@sjenica.rs

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Rukovodilac odeljenja: Marija Stojanova
Kontakt: 020 744 288
marija.stojanova@sjenica.rs