E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Organizacione jedinice

Odeljenje za privredu i razvoj
Rukovodilac odeljenja: Edis Muminović
e-pošta: edis.muminovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 83

Odeljenje za budžet i finansije
Rukovodilac odeljenja: Naser Hodžić
e-pošta: naser.hodzic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 64

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju
Rukovodilac odeljenja: Ismail Mahmutović
e-pošta: ismail.mahmutovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 62

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine
Rukovodilac odeljenja: Read Hamidović
e-pošta: read.hamidovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 92

Odeljenje za komunalno – stambene poslove
Rukovodilac odeljenja: Muriz Hasić
e-pošta: muriz.hasic@sjenica.rs

Odeljenje za društvene delatnosti
Rukovodilac odeljenja: Zumreta Cucak
e-pošta: zumreta.cucak@sjenica.rs
Telefon: 020 744 288

Odeljenje za inspekcijske poslove
Rukovodilac odeljenja: Azra Kurtanović
e-pošta: azra.mujovic@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 56

Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
Rukovodilac odeljenja: Marija Stojanova
e-pošta: marija.stojanova@sjenica.rs
Telefon: 064 809 67 66

error: :)