E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Oglasi

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA “PLANINARSKI DOM”, KP.BR.451 K.O. PRALJA

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE za izgradnju naselja za socijalno stanovanje, interno raseljenih lica KP.BR.1324/50 K.O. SJENICA

*  *  *

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ СЈЕНИЦА

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE POTREBA I INRERESA  GRAĐANA U OBLASTI SPORTA  IZ BUDŽETA OPŠTINE SJENICA  ZA 2017. GOD.

Javni poziv
Obrazac

*  *  *

Poziv privrednicima početnicima za dodelu bespovratnih sredstava

*  *  *

RANI JAVNI UVID koridora infrastrukture na području
Prostornog plana Parka prirode “Golija” (na teritoriji opštine Sjenica)

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)
Zapisnik sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.
Lista ucesnika sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.

*  *  *

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

Obaveštenje o pružanju pomoći besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE “NASELJE OKO STADIONA” KP.BR. 1056/1 K.O SJENICA

*  *  *

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI SJENICA

*  *  *

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U  OPŠTINI / GRADU SJENICA