E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Oglasi

RANI JAVNI UVID
Izrada Prostornog plana područja posebne namene instrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega – Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto-put E-763)

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)

* * *

JAVNI POZIV
Za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta iz budžeta opštine Sjenica za 2018. godinu

Javni poziv
Obrazac konkursa

* * *

JAVNI POZIV
Za dodelu motažnih kuća socijalno ugraženim porodicama iz lokalne zajednice opštine Sjenica

Poziv
Obrasci za prijavu

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju objekta turističke namene na K.P. 1911, 1912,1913/1, i 1914, KO Krstac
Poziv
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat  (MediaFire)

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
Za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Karajukića Bunarima KP.BR.96/1 K.O. UGAO

Poziv
Materijal za javnu prezentaciju (MediaFire)
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat (MediaFire)

*  *  *

RANI JAVNI UVID prve izmene i dopune
Plana generalne regulacije naseljenog mesta Sjenica – Prva faza

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA “PLANINARSKI DOM”, KP.BR.451 K.O. PRALJA

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE za izgradnju naselja za socijalno stanovanje, interno raseljenih lica KP.BR.1324/50 K.O. SJENICA
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)
Potvrda Urbanističkog projekta
Urbanistički projekat  (MediaFire)

*  *  *

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У  ОПШТИНИ СЈЕНИЦА

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE POTREBA I INRERESA  GRAĐANA U OBLASTI SPORTA  IZ BUDŽETA OPŠTINE SJENICA  ZA 2017. GOD.

Javni poziv
Obrazac

*  *  *

Poziv privrednicima početnicima za dodelu bespovratnih sredstava

*  *  *

RANI JAVNI UVID koridora infrastrukture na području
Prostornog plana Parka prirode “Golija” (na teritoriji opštine Sjenica)

Oglas
Materijal za rani javni uvid (MediaFire)
Zapisnik sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.
Lista ucesnika sa sastanka sa relevantnim stejkholderima, 23.02.2017.

*  *  *

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA ZA 2017. GODINU

*  *  *

Obaveštenje o pružanju pomoći besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva

*  *  *

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE “NASELJE OKO STADIONA” KP.BR. 1056/1 K.O SJENICA

*  *  *

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI SJENICA

*  *  *

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENјE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U  OPŠTINI / GRADU SJENICA