E-vijeće  |  Webmail  |  Kontakt           english

Izdate građevinske dozvole

Godina 2017.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
4. 351-84/17 Hadžajlić Nazim 23.03.2017. Pogledaj
3. 351-68/17 Ugljanin Ifet 02.03.2017. Pogledaj
2. 351-1/2017 Karišik Mustafa 26.01.2017. Pogledaj
1. 351-572/16 EKOL-MILK 2016 d.o.o 05.01.2017. Pogledaj

 

Godina 2016.

Red.
Br.
Broj predmeta Podnosilac zahteva Datum objave Predmet
1. 351-115/15 Bakić Hajrija 15.01.2016. Pogledaj
2. 351-153/16 Brahović Ajla 24.06.2016. Pogledaj
3. 351-164/16 Daglar Mevlida 24.06.2016. Pogledaj
4. 351-190/16 Fijuljanin Sulejman 24.06.2016. Pogledaj
5. 351-145/16 Fazlić Taip 24.06.2016. Pogledaj
6. 351-173/16 Kalender Mersid 24.06.2016. Pogledaj
7. 351-191/16 Opština Sjenica 24.06.2016. Pogledaj
8. 351-200/16 “Turistička organizacija” Sjenica 24.06.2016. Pogledaj
9. 351-252/16 Vejsilović Ifet i Ismet 24.06.2016. Pogledaj
10. 351-114/16 Opština Sjenica 19.08.2016. Pogledaj
11. 351-200/16 Turistička organizacija 19.08.2016. Pogledaj
12. 351-318/16 Vulović Nedeljko 22.08.2016. Pogledaj
13. 351-14/16 Karišik Ajna 26.08.2016. Pogledaj
14. 351-362/16 Tarić Samir 22.09.2016. Pogledaj
15. 351-114/16 Opština Sjenica 18.10.2016. Pogledaj
16. 351-200/16 JU “Turistička organizacija” 18.10.2016. Pogledaj
 17. 351-344/16  Bandić Esad 18.10.2016. Pogledaj
18. 351-365/16 Ibrović Nejma 18.10.2016. Pogledaj
19. 351-335/15 Tahirović Sead 18.10.2016. Pogledaj
20.  351-367/16 Arhitekt d.o.o 18.10.2016. Pogledaj
21. 351-378/16 Šaljić Edin 26.10.2016. Pogledaj
 22. 351-388/16 Gobeljić Miloš 26.10.2016. Pogledaj
23. 351-471/16 Studenski Dom 30.11.2016. Pogledaj

2015. godina